top of page
  • Writer's pictureBitmore

Vahva yrityskulttuuri, arvopohja ja asenne kantavat Bitmorea

Blogissamme Bitmoren toimitusjohtaja Jyri Suvela kertoo, miten yhdessä rakennettu kulttuuri näkyy yhtiön toiminnassa, asiakastyössä ja työyhteisössä. Vankka kulttuuriperimä, yhteiset arvot ja bitmorelainen asenne ovat kiteytetty Bitmoren kulttuurikäsikirjaan, joka ohjaa koko yritystä ja henkilöstöä.


Jyri Suvela

Bitmoren kulttuurikäsikirja ohjaa päivittäistä työtä


Bitmoren kehittyessä ja kasvaessa, on entistäkin tärkeämpää pitää kiinni yhtiön vankasta arvopohjasta, sekä säilyttää ja kehittää kantavia toimintamalleja, joilla varmistetaan ensiluokkaisten IT-palveluiden tarjoaminen asiakkaille joka päivä. Tässä yhtenä työkaluna toimii kulttuurikäsikirja, jossa määritetään kantavat arvot ja toimintamallit, ja jota hyödynnetään Bitmoren päivittäisessä tekemisessä, sekä esimerkiksi rekrytoinnissa. Näin varmistetaan, että nykyiset ja tulevat bitmorelaiset sitoutuvat toimimaan yhteisten arvojen mukaan ja jakavat kunnianhimon asiakkaan odotukset ylittävään asiakaspalveluun. Jyrin mukaan arvot ovat kaiken toiminnan ydin ja heijastuvat vahvasti myös yhtiön asiakkaille:

”Myös asiakkaat pohtivat omaa arvopohjaansa ja sitä, mikä toimija jakaisi saman tyyppisen arvomaailman ja kykenee tuottamaan palveluita vaaditulla tasolla. Bitmoren etuna on, että kokoisemme yritys pystyy palvelemaan asiakkaita henkilökohtaisesti ja tuottamaan IT-palvelut ketterästi, hyvällä fiiliksellä. Se, että toimintamme laajentuu ja monipuolistuu ei tarkoita sitä, että tingimme jatkossakaan arvoistamme, vaan kasvu tuo asiakkaiden saataville uutta osaamista ja mahdollistaa entistäkin monipuolisemmat ratkaisut.”

Tutustu Bitmoren kulttuurikäsikirjaan alla olevasta linkistä.


Bitmoren kulttuurikäsikirja
.pdf
Lataa PDF • 917KB

Kulttuurikäsikirja vahvistaa toiminnan sydämessä olevaa arvopohjaa


Arvot vaikuttavat kaiken toiminnan ytimessä ja ovat sisäänkirjoitettuna toimintamalleihin, jotka kuvaavat työnteon tapaa ja niitä toimenpiteitä, joilla varmistetaan asiakaslupauksen lunastaminen ja Bitmoren strategian toteutuminen.


Jyri näkee, että arvopohjainen tekemisen tapa on jo koodattu Bitmoren kulttuuriseen perimään, joten sitä on luontevaa jatkaa ja kehittää tulevaisuudessa. Tässä kulttuurikäsikirja toimii yhtenä konkreettisena ohjenuorana, joka sanoittaa jo toimivia käytäntöjä ja Bitmoren tavoitteita tulevaisuudessa. ”Yrityksen kasvaessa toimintamalli säilyy ja pystymme entistä paremmin toteuttamaan strategiaamme ja lunastamaan arvolupauksemme asiakkaille.”


Bitmoren arvot ovat:


Rehellisyys.

Olemme asiakkaalle, yhteistyökumppanille ja toisillemme rehellisiä.


Yhdessä onnistuminen.

Olemme läpinäkyviä, kunnioitamme toisiamme ja otamme haasteet lempeydellä vastaan.


Uteliaisuus ja jatkuva oppiminen.

Olemme uteliaita uuden teknologian hyödyntämisen suhteen.


Jyri on ollut tyytyväinen huomatessaan, että bitmorelaiset ovat aidosti sitoutuneet yhteiseen arvopohjaan, mikä näkyy esimerkiksi siinä, että toimintatavoista uskalletaan käydä avointa ja rehellistä keskustelua. Arvojen takana myös seistään päivittäin ja esimerkiksi rehellisyys tarkoittaa, että asiakkaan suuntaan tarjotaan aina parhaat mahdolliset tiedot, näkemykset ja kehitysideat.


”Emme esimerkiksi halua lukita asiakkaita tiettyihin teknologioihin tai palveluihin, vaan pyrimme proaktiivisesti tuomaan järkeviä, uusia ja moderneja vaihtoehtoja asiakkaillemme. Puhumme suoraan ja avoimesti - arvopohjamme mukaisesti”, Jyri kertoo.

Jyri Suvela, CEO, Bitmore
Jyri Suvela

Bitmorelainen asenne tukee yhdessä onnistumista


Arvojen ja toimintamallien taustalla vaikuttaa myös bitmorelainen asenne, joka tarkoittaa muun muassa sitä, että asiakkaiden haasteet ratkaistaan yhteistyössä hyvällä fiiliksellä, ongelmien juurisyihin pureutuen. Bitmorella asiantuntijatyöhön kuuluu olennaisesti, että asiakkaiden liiketoimintaa, ja IT:n vaikutusta siihen ymmärretään aidosti syvällisellä tasolla. Jyrin mukaan asenne on keskeinen osatekijä myös rekrytoinneissa ja yhdessä onnistumisen mahdollistaa se, että henkilöstö jakaa yhteisen uteliaan ja kehittymishaluisen tulokulman työn tekemiseen. Siksi kulttuurikäsikirjaa käydään läpi jo heti työhaastatteluvaiheessa.


”Meidän kantava teemamme aina rekrytoinneissa on, että kaiken kompetenssin voi opiskella, mutta asenne on lähtökohtaisesti tärkeintä. Jos asenne on kunnossa ja riittävää taito, ymmärrystä ja kehittymishalua löytyy, se yleensä kantaa jo pitkälle.”

Jani Meuronen, Jyri Suvela ja Vesa Takkinen
Jani Meuronen (vas), Jyri Suvela ja Vesa Takkinen

Työympäristön merkitys korostuu


Jyri näkee, että IT-ammattilaiset hakevat kiinnostavien työmahdollisuuksien lisäksi entistä enemmän myös hyviä työyhteisöjä. Yhdessä onnistuminen on jo itsessään Bitmoren kantava arvo ja lisäksi kulttuurikäsikirjaan kirjattu Code of Conduct määrittää, että Bitmorella sitoudutaan syrjimättömyyteen ja mahdollisestaan turvallinen ja hyväksyvä työyhteisö kaikille nykyisille ja tuleville bitmorelaisille.

”Esimerkiksi uran alkuvaiheessa oleville nuorille haluamme mahdollistaa erilaisia polkuja tulla meille töihin, samalla hekin tuovat uusia ajatuksia tähän meidänkin toimintaamme”, Suvela summaa.

Bitmoren kulttuurikäsikirja
.pdf
Lataa PDF • 917KB


129 katselukertaa

Aiheeseen liittyvät päivitykset

Katso kaikki

Comments


◄ Takaisin
bottom of page