top of page
  • Writer's pictureBitmore

Bitmoren uudistettu strategia luo pohjan kestävälle kasvulle

Bitmore lanseerasi uudistetun strategian kuluneen syksyn aikana. Strategian ytimessä on Bitmoren visio toimia modernina, proaktiivisena ja liiketoimintalähtöisenä IT-kumppanina, joka tarjoaa asiakkailleen henkilökohtaista palvelua ja takaa tietoturvalliset ratkaisut alati muuttuvassa toimintaympäristössä. Työntekijöilleen Bitmore haluaa olla paras ympäristö kasvaa ja kehittyä ammattilaisina. Uskomme, että henkilöstön hyvinvointi heijastuu asiakastyytyväisyyteen, joka on koko Bitmoren historian ajan ollut korkealla tasolla.

Bitmore strategia
Yhteisissä työpajoissa pähkäiltiin strategiaa ja roastattiin eri skenaarioita.

Yhdessä rakennettu strategia palvelee henkilöstöä ja asiakkaita

Suuntaa Bitmoren uudistetulle strategialle lähdettiin rakentamaan keväällä 2022 tiiviissä yhteistyössä hallituksen ja henkilöstön kanssa. Bitmoren tuoreelle toimitusjohtajalle Jyri Suvelalle oli alusta asti selvää, että uudistus tulisi olemaan kaikkien bitmorelaisten yhteinen hanke. Käytännössä tämä toteutui muun muassa one-to-one keskusteluina, työpajoina sekä skenaariotyönä, jossa henkilöstö antoi näkemyksensä yhtiön suunnasta.


Toimenpiteistä johdettiin tavoitejohtamisen työkaluna toimivan OKR-mallin mukaiset strategiset hankkeet, joiden teemoiksi muodostuivat paras työpaikka bitmorelaisille, kestävä kasvu, sekä palvelumallin ja tarjooman kehittäminen. Hankkeiden etenemistä seurataan kuukausitasolla ja toteutukseen osallistuvat kaikki yhtiön työntekijät. Suvela on ollut tyytyväinen huomatessaan, kuinka strategiatyötä on siivittänyt henkilöstön aito motivaatio viedä yhtiötä yhdessä eteenpäin:


Jyri Suvela
Jyri Suvela

”On ollut hienoa seurata, kuinka henkilöstö validoi strategiamme ja on aidosti innoissaan yhtiömme suunnasta ja siitä, mitä haluamme olla. Olemme rakentaneet strategista matkaa yhdessä pala kerrallaan, jotta ymmärrämme oikeasti valintojemme taakse. Uskon, että näin sitoutuminen ja ymmärrys tekemiseen ovat syvällisemmällä tasolla.”

Palvelumallin ytimessä henkilökohtaisuus, modernius ja sisäänrakennettu tietoturva

Yksi uudistetun strategian rakennuspalasista oli asiakasyritysten kanssa käydyt keskustelut, joista saatu palaute ohjasi strategiatyön suuntaa. Vaikka yhtiön tavoitteena on kasvaa tulevaisuudessa, Bitmore pitää myös jatkossa kiinni henkilökohtaisen palvelun lupauksesta ja haluaa toimia asiakkailleen liiketoimintalähtöisenä kumppanina, jonka palvelut kestävät aikaa. Keskiössä on Microsoftin ekosysteemi, asiakkaan olemassa olevat ratkaisut kuitenkin huomioiden. Henkilökohtainen palvelu toteutuu käytännössä esimerkiksi niin, että asiakkaat voivat työskennellä tuttujen henkilöiden kanssa, jotka todella tuntevat yrityksen tilanteen ja tarpeet.


”Emme tee asioita vain itseämme varten, vaan asiakkaiden ääni kuuluu kaikessa mitä teemme. Haluamme olla proaktiivinen kumppani ja tulevaisuuskelpoinen IT-talo – meidän kanssamme voi luottaa siihen, että kumppanina olemme edelleen moderni ja relevantti viiden vuoden päästä”, Suvela kertoo.


Tärkeä painopiste nyt ja tulevaisuudessa on myös tietoturva, jota Bitmorella ei nähdä erillisenä palasena, vaan kiinteänä osana palvelumallia sekä myös jatkuvana prosessina. Bitmoren teknologiajohtaja Vesa Takkinen alleviivaa, että tietoturva on erottamattomana osana kaikille asiakkaille tuotettavia palveluita, joiden tarve arvioidaan aina asiakkaan liiketoiminnan ja toimintaympäristön mukaan.

Vesa Takkinen
Vesa Takkinen


”Tietoturva kuuluu sisäänrakennettuna Bitmoren palvelumalliin. Esimerkiksi käyttöönottoprojekteissa asiakkaan tilanne ja tarpeet kartoitetaan sekä annetaan kehitysehdotukset tietoturvan parantamiseksi. Kun perusta on kunnossa, voidaan aloittaa tietoturvan syvällisempi jatkuva seuranta, parannus sekä kehitys. Tietoturvan tasot, teknologiat ja palvelut riippuvat taas esimerkiksi asiakkaan toimialasta."
Kestävän kasvun tiellä

Yhtiön kasvu mahdollistaa uudet asiakkuudet ja projektit, ja luo henkilöstölle puitteet kehittää omaa erityisosaamista ja asiantuntijuutta uudelle tasolle. Bitmorella puhutaan kestävän kasvun teemasta, jossa olennaista on rakentaa yhtiötä pitkäjänteisesti. Samalla kun tehtyjä toimenpiteitä arvioidaan jatkuvasti, myös siitä mikä toimii, uskalletaan pitää kiinni. Uudistetussa strategiassa muuttumattomana pysyivät muun muassa Bitmoren arvot; rehellisyys, yhdessä onnistuminen, uteliaisuus ja jatkuva oppiminen.


”Arvot luovat pohjan kaikelle toiminnallemme ja myös strategialle. Kasvu puolestaan luo puitteet tulevaisuudelle, jossa rakennamme entistäkin parempaa yhtiötä, joka tuottaa IT-palveluita asiakkailleen uskomattoman hyvällä laadulla ja missä asiantuntijoilla on hyvä paikka olla duunissa mielenkiintoisten työtehtävien ja projektien parissa”, Suvela kertoo.

Henkilöstön tyytyväisyys mittarina

Strategian etenemistä seurataan niin liiketoiminnan lukujen, NPS:n, kuin OKR-hankkeiden toteutumisen valossa. Lisäksi Bitmorella korostetaan, että henkilöstö on keskeinen sidosryhmä, jolle strategian toteutumisesta raportoidaan säännöllisesti ja läpinäkyvästi. Tässä keskeistä on avoin palautteen antamisen kulttuuri, jota Takkisen mukaan tuore toimitusjohtaja on jatkanut:

”On ollut ihan mahtavaa, että Jyri on kuunnellut palautetta kaikilta. Palautetta on myös ollut mukavaa antaa, kun yhteisestä suunnasta ollaan samaa mieltä. Uudistetun strategian kick-offissa ihmisten innostus oli jopa hämmästyttävän suurta.”

155 katselukertaa

Aiheeseen liittyvät päivitykset

Katso kaikki

Comments


◄ Takaisin
bottom of page