top of page

Ensimmäiset 100+ päivää toimitusjohtajana

Kerron tässä blogissa muun muassa kokemuksista ja näkemyksistä, yrityksen vahvuuksista ja työyhteisöstä ensimmäisten reilu 100:n päivän ajalta Bitmoren toimitusjohtajana.

Bitmore toimitusjohtaja Jyri Suvela

Bitmorea ennen olen työskennellyt mm. tietoturvayhtiö Nixun markkinointipäällikkönä, IT-palvelutalo Nebulan markkinointijohtajana sekä sittemmin Telia Inmics-Nebulan kaupallisena johtajana. Alkuun markkinointiin painottuva työpolkuni on laajentunut vuosien mittaan kaupallisilla ulottuvuuksilla, kuten tarjoaman kehittämisellä, teknologioilla ja johtamisella. Asiakasrajapinnassa työskentely, kaupallinen kehittäminen ja kasvun rakentaminen ovat aina olleet niitä asioita, mitkä ovat saaneet itseni syttymään

Kasvun polulla 

Mahdollisuus rakentaa kasvavaa yritystä oli myös yksi tekijöistä, joka sai minut kiinnostumaan Bitmoren toimitusjohtajan tehtävästä. Yritys elää parhaillaan mielenkiintoista vaihetta, jossa risteävät jo vakiintuneet pitkät ja vankat asiakassuhteet sekä tulevaisuus, jossa yritys kasvaa ja sen myötä myös uusia asiantuntijoita tarvitaan taloon. Kasvu ei ole kuitenkaan pelkkä itseisarvo, vaan mahdollisuus päästä osalliseksi mielenkiintoisia asiakasprojekteja, jotka tarjoavat henkilöstölle uusia haasteita ja edellytykset kehittää asiantuntijuutta uudelle tasolle. Keskeistä onkin pitää yllä työolosuhteita, joissa henkilöstö voi hyvin ja on motivoitunut palvelemaan asiakkaita parhaalla mahdollisella tavalla.


Tavoitteenamme on, että meillä on jatkossakin kasvava porukka asiantuntijoita, jotka viihtyvät ja joilla on hyvä työympäristö tuottaa asiakkaillemme ensiluokkaista palvelua. Sellaista yhtiötä haluamme olla rakentamassa ja itse koen mielekkääksi olla mukana luotsaamassa Bitmoren tiimiä sillä matkalla eteenpäin. 

Yhteisöllinen työilmapiiri ja toimivat prosessit 

Toimitusjohtajan pestiin hypättyäni olen kokenut itseni tervetulleeksi työyhteisöön ja annan kollegoilleni kiitosta avoimesta ja kannustavasta ilmapiiristä, jossa kaveria autetaan tilanteessa kuin tilanteessa. Mielestäni Bitmoren työyhteisössä korostuvat henkilöstön aito motivaatio ja sitoutuneisuus kehittää yritystä yhteistyössä. Tämä näkyy muun muassa siinä, kuinka keväällä käynnistettyä strategiaprojektia on viety eteenpäin koko henkilöstön voimin. Porukalla on paljon hyviä ajatuksia ja myös aito halu kehittää toimintaa ja sanoa sanansa. Se on ollut kiva huomata, eikä ole suinkaan aina itsestäänselvyys, että kaikkia kiinnostaa osallistua strategiantyöstöprosessiin.

Olen myös havainnut, kuinka hyvin ja huolella on rakennettu pohjaa liiketoiminnalle Bitmoren seitsenvuotisen historian aikana, ja kaikessa tekemisessä korostuvat järjestelmällisyys ja toimivat prosessit. Hyvä pohjatyö antaa myös puitteet yhtiön tuleville vaiheille.


Bitmorelaisilla on todella ammattimainen ote kaikkeen tekemiseen. Täällä on aidosti nähty vaivaa vankan perustan rakentamiseen, henkilöstön hyvinvointiin, ammattimaiseen yhtiön pyörittämiseen sekä jatkuvaan kehittymiseen liittyen. 

Arvoa vahvoille asiakassuhteille 

Alkutaipaleeni aikana olen syventynyt Bitmoren asiakkuuksiin ja olen hyvillään siitä, kuinka yritys on onnistunut luomaan asiakkaisiinsa tiiviit suhteet. Asiakkaat voivat luottaa kriittiset järjestelmänsä Bitmoren käsiin ja Bitmore pystyy takaamaan yrityksille toimintavarman ympäristön, jossa keskittyä omaan ydinliiketoimintaan. Vaikka IT mielletään usein liiketoiminnan tukitoiminnoksi, toimiessaan huonosti se aiheuttaa yrityksille turhaa huolta ja tehottomuutta. Siksi meidän täytyy pystyä reagoimaan asiakkaan muuttuviin tilanteisiin nopeasti ja ratkoa silloin tällöin sattuvat ongelmatilanteet ammattitaidolla.  

Näen, että pienempänä alan toimijana Bitmoren etu on kyky tuottaa asiakkaille aidosti henkilökohtaista ja lähellä olevaa palvelua. Bitmorella myös pidetään kiinni siitä, että asiakkaille toteutetut ratkaisut ovat ajan mukaisia. Haluamme pitää ammattitaitomme modernina ja kehittää toimintaamme myös siten. Olen huomannut, että kaikki meillä ajattelevat asiasta samalla tavalla ja tällöin on helppo itsellekin johtaa toimintaa eteenpäin. 

Henkilöstön hyvinvointi ja asiakastyytyväisyys korostuvat tulevaisuudessa 

Toimitusjohtajan tehtävässäni keskeisimpinä tekijöinä ovat kyvyt luoda henkilöstölle toimintaolosuhteet, jotka mahdollistavat onnistumiset niin yhteisönä kuin yksilötasolla. Uskon, että henkilöstön hyvinvointi välittyy suoraan asiakastyöhön ja tyytyväiset asiakkaat puolestaan takaavat tulevan kasvun. Asiakastyytyväisyys on koko Bitmoren historian ajan ollut erittäin hyvällä tasolla ja tästä aion pitää kiinni myös tulevaisuudessa. Odotan sitä, että pystymme olemaan asiakkaille jatkossakin luotettu IT-kumppani – proaktiivinen ja tulevaisuuteen katsova, asiakkaiden liiketoimintaa ymmärtävä IT-talo, joka pystyy tarjoamaan henkilökohtaista palvelua todella kovalla asiantuntijuudella ja tietoturvan tasolla. Kaikki lähtee nimenomaan henkilöstöstä ja siitä, että meillä on hyvä olla täällä.

Toimitusjohtaja haluan olla mahdollisimman avoin ja välttää turhan hierarkian syntymistä, vaikka kasvun tavoitteista pidetäänkin kiinni. Tunnen esimerkkejä IT-alan toimijoista, jotka ovat kasvattaneet henkilöstöään satoihin tai jopa tuhansiin henkilöihin ja kyenneet silti pitämään kiinni matalasta organisaatiosta, jossa hierarkia on karsittu minimiin. Tätä toimintamallia pyrin tuomaan myös IT-palvelualalle.  244 katselukertaa

Aiheeseen liittyvät päivitykset

Katso kaikki
◄ Takaisin
bottom of page