top of page
Työasema- ja mobiililaitepalvelut yrityksille

   MODERNIT JA KESKITETYSTI HALLITUT   

Työasema- ja mobiililaitepalvelut.

Sujuvaa ja tietoturvallista työskentelyä

Modernit työasema- ja mobiililaitepalvelut koko elinkaaren ajalle.

Päätelaitteiden keskitetty pilvihallinta, moderni kerroksellinen tietoturva ja nopea tukipalvelu takaavat yrityksenne työntekijöille ajasta ja paikasta riippumattoman sujuvan, häiriöttömän ja tietoturvallisen työskentelyn parantaen samalla työtyytyväisyyttä sekä yrityksenne kilpailukykyä.

 

Bitmoren päätelaitepalvelut kattavat koko laitteen elinkaaren vaiheet. Kaikki palvelumme toteutetaan pilvestä, joten yrityksenne ei tarvitse hallintapalvelimia tai kalliita vuosilisenssejä. 

Palvelut Windows- ja macOS-työasemille

1

Työasemien määritys ja vakiointi

Windows- ja Apple macOS-laitteiden määritys ja vakiointi tapahtuu yrityksenne työntekijöiden tarpeisiin perustuen. Tarpeisiinne mitoitettu ja yhtenäinen laitekanta sekä yhtenäiset sovellukset vähentävät hankintaan liittyviä kuluja, tukea, ylläpitoa ja ongelmatilanteita.

2

Työasemien hankinta ja toimitus

Voitte ostaa laitteet tai hankkia ne rahoituksella Bitmorelta. Tarvittavat laitteet tilataan ja toimitetaan yrityksenne toimipisteeseen tai halutessanne vaikka suoraan työntekijänne kotiosoitteeseen.

3

Työasemien automatisoitu käyttöönotto

Windows Autopilotin avulla mahdollistetaan automatisoitu ns. zero-touch-käyttöönotto, jolloin yrityksenne työntekijät voivat saattaa itse asennusprosessin loppuun. Tämä säästää merkittävästi aikaa sekä rahaa verrattuna manuaalisesti suoritettuun asennukseen. Samalla laitteet rekisteröidään keskitettyyn hallintaan ja vakioidut sovellukset asentuvat laitteille automaattisesti. Käyttöönotto viimeistellään tarvittessa etäyhteydellä Bitmoren palvelupisteen opastamana. MacOS-työasemien käyttöönotto tapahtuu manuaalisesti Bitmoren avustuksella.

Jos yrityksenne on uusimassa useita laitteita kerrallaan tai tarve on jatkuvaa, Bitmore suosittelee Autopilotin käyttöönottoa.

4

Työasemien keskitetty pilvihallinta

Windows-työasemat suositellaan liitettäväksi keskitettyyn pilvihallintaan (Microsoft Endpoint Manager / Intune), joka mahdollistaa modernin laitehallinnan, tietoturva-asetukset ja automatisoidut sovellusasennukset sekä on edellytyksenä Autopilotin käyttöönottolle.

 

Bitmoren keskitetty laitehallinta sisältää myös säännölliset ja automatisoidut Windows-päivitykset, tietoturvapäivitykset sekä päivitykset yleisesti käytettyihin sovelluksiin. Valvomme myös laitekannan tilaa, jonka avulla tunnistamme nopeasti mahdolliset ongelmatilanteet ja reagoimme niihin proaktiivisesti. Työntekijöillenne tämä mahdollistaa sujuvan ja keskeytyksettömän työskentelyn.

MacOS-laitteiden keskitetty pilvihallinta mahdollistaa säännölliset tietoturva- ja käyttöjärjestelmäpäivitykset, sekä laitteiden asetuksien ja tietoturva-asetuksien määritykset keskitetysti.

5

Työasemien monikerroksellinen tietoturva

Suojaamme yrityksenne työasemat perinteisten tietoturvasovellusten lisäksi moderneilla ja monikerroksisilla tietoturvapalveluilla, joiden avulla minimoidaan hyökkäspinta-ala, suojataan yrityksenne tieto, torjutaan uhkat ja havaitaan tietoturvapoikkeamat sekä reagoidaan niihin nopeasti.

6

Jatkuva tuki ja ylläpito

Vaikka pyrimme siihen, että yrityksenne laitteet ja ohjelmistot toimivat häiriöittä koko elinkaaren ajan, joskus kuitenkin ilmaantuu teknisiä ongelmia. Palvelupisteemme ja lähituki ratkaisee työntekijöidenne ongelmatilanteet nopeasti ja eri sovelluksille annamme käyttötukea sekä neuvontaa.

Ylläpitopalvelumme huolehtii, että laitteiden käyttöjärjestelmät ja ohjelmistot pidetään ajan tasalla sekä päivitetään säännöllisesti. Huolehdimme myös, että laitteet toimivat odotusten mukaisesti koko niiden elinkaaren ajan.

7

Työasemien turvallinen käytöstäpoisto ja kierrätys

Kun laitteen elinkaari on tullut päätökseen, yrityksenne data tuhotaan laitteilta tietoturvallisesti. Laitteet toimitetaan ympäristöystävälliseen kierrätykseen tai halutessanne työntekijänne voivat lunastaa ne itselleen.

Mobiililaitteiden tuki, hallinta ja tietoturva

Yrityksenne tieto kulkee työntekijöidenne taskuissa. Apple- ja Android-mobiililaitteiden keskitetyllä hallinnalla parannetaan yrityksenne tietoturvaa ja suojataan tietoa. Bitmoren mobiililaitehallinnalla määritellää laitteiden tietoturvaan liittyviä vaatimuksia keskitetysti. 
 
Erilaisia tietoturvavaatimuksia ovat esimerkiksi pääsykoodin vaatimukset, laitteen tallennustilan salaus ja tietoturvapäivityksien minimitaso. Jos laite ei vastaa ennalta määritettyjä vaatimuksia, sillä ei voida kirjautua esimerkiksi yrityksenne Microsoft 365-palveluihin. Jos laite katoaa tai varastetaan, yrityksenne tiedot poistetaan laitteelta automaattisesti, kun se seuraavan kerran yhdistää hallintapalveluun.

Asiantuntijamme tarjoavat yrityksenne työntekijöille tukea ja neuvontaa myös kaikissa mobiililaitteisiin liittyvissä kysymyksissä tai ongelmissa.

Lue päätelaitepalveluihin liittyviä kirjoituksia.

◄ Takaisin
bottom of page