top of page
  • Kirjoittajan kuvaBitmore

Langattoman (WLAN, WiFi) verkon mittaus ja kartoitus


Toimiva WLAN-verkko on suuri työtehoon ja työtyytyväisyyteen positiivisesti vaikuttava tekijä. Langattoman verkon toimimattomuus taas on asia, joka turhauttaa työntekijöitä asemasta riippumatta. Miten toimimaton langaton verkko korjataan ja samalla huolehditaan tietoturvasta? Miten selvitetään mistä verkon ongelmat johtuvat?

WLAN-verkon mittaus - Ekahau