top of page

BITMORE REFERENSSI: Rotator Oy - IT-ulkoistuspalvelut

Rotator ulkoisti IT-palvelunsa Bitmorelle ja sai mielenrauhaa kuukausihinnalla

Rotator on yksi konealan kokeneimmista toimijoista. Yritys on perustettu vuonna 1954 ja vuosikymmenien saatossa sen toiminta on laajentunut seitsemälle paikkakunnalle ympäri Suomen.

Valtakunnallisella toiminnalla ja yli 140 ammattilaisen voimin Rotator pystyy tarjoamaan asiakkailleen laajan, laadukkaan ja joustavan palvelun. Yrityksessä työskennellään maailman johtavien merkkien parissa konemyynnin, huollon ja asennusten, teknisen tuen ja hallinnon alueilla, joten liiketoiminnan kannalta oleellisen tärkeitä ovat asiakastyytyväisyys sekä henkilökunnan osaaminen ja sitoutuneisuus. Tämän vuoksi Rotatorissa halutaan panostaa myös ensiluokkaisiin työvälineisiin, jatkuvaan koulutukseen ja työviihtyvyyteen.
 

IT-palveluiden ulkoistaminen oli järkevin vaihtoehto

”Rotatorin IT on ollut pitkälle ulkoistettu verkonhallinnan ja tietoturvan osalta, mutta arvioidessamme palvelimien ja työasemien kuntoa sekä käyttöjärjestelmien versionhallintaa totesimme myös niiden ulkoistamisen ainoaksi järkeväksi vaihtoehdoksi, niin kustannusten kuin hallinnankin kannalta. Ja kun yhteistyö silloisen palveluntarjoajamme kanssa yritysjärjestelyiden myötä muuttui  ja palvelun taso laski, olimme valmiita vaihtamaan IT-toimittajaamme”, taustoittaa Rotatorin Marko Heikkilä lähtötilannetta.

 

Rotatorin toimialalla työskennellään paljon ”kentällä”, sillä suurin osa asiakaskunnasta on maanrakennusalan yrityksiä ja konevuokraamoja. Käytännössä tämä tarkoittaa esimerkiksi sitä, että asentajat ja myyjät menevät sinne, missä asiakas on ja henkilökohtaisia tapaamisia arvostetaan puolin ja toisin.

Marko Heikkilä - Rotator Oy

Henkilökohtaisuus oli tärkeää myös Rotatorin omaa IT-palveluntarjoajaa valittaessa. ”Isot toimijat eivät välttämättä pysty perehtymään asiakkaisiinsa kovin syvällisesti emmekä halunneet toimia pelkän help deskin kautta, sillä saman asian selvittäminen useaan kertaan on turhauttavaa ja aikaa vievää. Bitmorelta saamme palvelua suoraan asiantuntijalta, joka tuntee meidät jo entuudestaan ja pystyy auttamaan nopeasti”, kertoo Marko Heikkilä.

IT-infran suorituskyky ja käyttövarmuus parani hetkessä

Yhteistyö alkoi Rotatorin palvelimien siirrolla Bitmoren tarjoamaan konesalikapasiteettiin. Siirto tapahtui lähes ilman käyttökatkoja, sillä siinä käytettiin kahdennuksia ja Bitmoren hyväksi havaitsemia työmenetelmiä.

 

Palveluntarjoajan ja IT-infran muutoksesta seurasi Rotatorille välittömiä hyötyjä:

 

 • Palvelimien suorituskyky parani, kun se optimoitiin käyttötarpeen mukaan

 • Kapasiteettia ja suorituskykyä ei tarvitse ylimitoittaa, koska ne skaalautuvat tarpeiden mukaisesti 

 • Vikasietoisempi ympäristö, jossa on nyt 100 % käytettävyys ilman käyttökatkoksia

 • Kustannussäästöt palveluiden hinnassa

 • Kaikki tärkeimmät IT-palvelut ”yhdeltä luukulta” ilman turhia välikäsiä nopeutti ja paransi palvelua

Rotatorilaisten arjessa palveluiden parantuminen on näkynyt esimerkiksi henkilöstön tyytyväisyytenä verkon ja työasemien toimivuuteen. Lisäksi päätetyöstä on tullut entistä sujuvampaa, kun työasemien standardisointi on nopeuttanut ongelmanratkaisua.

”Rotator pystyi siirron aikana käyttämään palvelimiaan normaalisti, sillä migroimme ne taustalla uuteen kapasiteettiin. Näin rotatorilaisten ei myöskään tarvinnut varustautua siirtoihin mitenkään, vaan kaikki hoidettiin asiantuntijoidemme toimesta taustalla”, kertoo Bitmoren vanhempi IT-arkkitehti Vesa Takkinen.

Bitmoren vanhempi IT-arkkitehti Vesa Takkinen

Tärkeintä on palvelu ja luottamus IT-kumppaniin

”Ensisijainen tavoitteemme oli, että IT:n tulee toimia varmasti, sillä säästöt syntyvät tarpeemme mukaan mitoitetusta kapasiteetista ja häiriöttömästä palvelusta”, kertoo Marko Heikkilä ja jatkaa:

 

”Nyt tiedämme, että IT-palveluitamme päivystetään ja kehitetään proaktiivisesti. Bitmorella on dataa, jonka pohjalta he ennakoivat ja ehdottavat meille parannuksia tarvittaessa. Pilviratkaisut ovat investointina kevyempiä, niiden teho on taattu ja suorituskyky kohdillaan eikä meidän tarvitse enää ylivarustautua.”

 

Rotatorille ratkaisevat tekijät IT-palveluntarjoajan valinnassa olivat palvelun laatu ja luottamus.  Marko Heikkilä kiteyttää asian näin:

 

”Bitmore vakuutti meidät selkeällä palvelumallilla, joka sisälsi tarvitsemamme palvelut ja selkeän vuosihinnoittelun. Matkan varrella kertyneen palvelukokemuksen ja luotettavuuden perusteella suosittelen mielelläni Bitmorea IT-palveluiden ulkoistuskumppaniksi.”

Bitmore vastaa Rotatorin tärkeimmistä IT-palveluista:

 • Konesalipalvelut ja niiden valvonta

 • Tuki-, ylläpito-, hallinta- ja valvontapalvelut palvelimiin, verkkokytkimiin, WLANiin, Office 365-palveluihin sekä päätelaitteisiin

 • Laitetoimitukset, kuten tarpeiden mukaiset ja vakioidut työasemat, läppärit ja niiden oheislaitteet

 • Työasemien keskitetty tietoturva ja automatisoidut päivitykset

 • Etä- ja lähituki loppukäyttäjille

 • Liiketoiminnan jatkuvuuspalvelut eli varmistukset Bitmoren salattuun pilvikapasiteettiin ja toiseen sijaintiin, missä palvelimet sijaitsevat

 • Etäkäyttöpalvelut liiketoimintasovelluksille Remote Desktop Services -ratkaisun ja vahvasti salatun etäyhteyden avulla ajasta ja paikasta riippumatta

 • Jatkuva kehitystyö ja konsultointi

Lue myös referenssi Rotatorin Office 365 käyttöönotosta

◄ Takaisin
bottom of page