top of page

Bitmore referenssi: 
Rotator Oy - Office 365 palvelut

Rotator halusi kehittää toimintaansa hallitusti ja vaiheisti Office 365 -käyttöönottonsa

Rotator on yksi konealan kokeneimmista toimijoista. Yritys on perustettu vuonna 1954 ja vuosikymmenien saatossa sen toiminta on laajentunut seitsemälle paikkakunnalle ympäri Suomen.

Valtakunnallisella toiminnalla ja yli 140 ammattilaisen voimin Rotator pystyy tarjoamaan asiakkailleen laajan, laadukkaan ja joustavan palvelun. Yrityksessä työskennellään maailman johtavien merkkien parissa konemyynnin, huollon ja asennusten, teknisen tuen ja hallinnon alueilla, joten liiketoiminnan kannalta oleellisen tärkeitä ovat asiakastyytyväisyys sekä henkilökunnan osaaminen ja sitoutuneisuus. Tämän vuoksi Rotatorissa halutaan panostaa myös ensiluokkaisiin työvälineisiin, jatkuvaan koulutukseen ja työviihtyvyyteen.
 

Office 365 oli paras vaihtoehto viestintään, tiedon hallintaan ja jakeluun

Rotatorilla oli kaksi hyvää syytä siirtyä Microsoftin O365-palveluiden käyttäjäksi: vanhentuva Exchange-palvelin sekä mahdollisuus parantaa eri puolilla Suomea sijaitsevien toimipisteiden sisäistä viestintää ja dokumentointia Sharepointin avulla. Lisäksi yrityksessä oli jo jonkin aikaa etsitty Business Intelligence-ratkaisua täydentämään MS Dynamicsia ja siihen perustuvaa tietovarastoa, joten O365:n tarjoama Power BI ratkaisi tämänkin tarpeen.

O365-palveluiden hyötyjä ovat ennakoitavat ja helposti seurattavat käyttäjäkohtaiset kustannukset sekä aina ajan tasalla olevat Office-palvelut ja -sovellukset, joten niiden käyttöönotto oli seuraava luonteva askel Rotatorin IT-palveluiden uudistamisessa. 

Rotator päätti toteuttaa O365-projektinsa huolellisesti ja osa-alue kerrallaan, jotta henkilöstö pysyy muutoksessa mukana. Palveluiden suunnittelusta, migraatiosta ja käyttöönotosta huolehti Bitmore, joka on Rotatorin IT-kumppani.
 

O365 käyttöönotto sujui ketterästi Bitmoren avulla

Rotatorin O365:n käyttöönotto aloitettiin käytettävyyden suunnittelulla. Tarvittavan O365-kapasiteetin hankkimisen jälkeen Bitmore toteutti turvallisen yhteyden paikalliseen Exchange- ja Windows-ympäristöön sekä varmisti järjestelmät tukemaan turvallista kirjautumista. ”Tietoturva paranee, kun salasanoja ei tarvitse muistaa erikseen. Niitä ei myöskään talleteta pilveen, vaan tarkistetaan aina reaaliaikaisesti asiakkaan omasta ympäristöstä”, täsmentää Bitmoren vanhempi IT-arkkitehti Vesa Takkinen.

 

Siirtotyö aloitettiin sähköpostista hakemistojen yhtenäistämisen jälkeen. Bitmoren asiantuntijat siirsivät postilaatikot taustalla Office 365:n Exchange Online -pilvipalveluun niin, että Rotatorin palvelut olivat koko ajan käytössä. Siirto ei käytännössä näkynyt käyttäjille mitenkään eikä siitä ollut haittaa sähköpostin tai muiden järjestelmien käytössä. Tämän jälkeen Rotator otti käyttöön Sharepointin ja Power BI-mittaroinnin.

Vesa Takkinen - Bitmore Oy

Bitmoren vanhempi IT-arkkitehti Vesa Takkinen

O365-käyttäjien kokemukset innostavat muitakin 

”O365-käyttöönoton myötä esimerkiksi myyjämme voivat hyödyntää paremmin mobiiliyhteyttä, jolla tietojen selaaminen ja asioiden hoito on nopeaa. Aiemmin heidän piti ensin avata tietokone, vpn- ja nettiyhteys tarjousten ja sopimusten hoitamiseksi, jolloin tietotekniikan käyttö vei aikaa ja keskittymistä varsinaiselta asiakastyöltä. Nyt myyjät selviävät kevyemmillä tableteilla ja käyttöliittymän vaihdokseen tottumisen jälkeen muutokseen on oltu hyvin tyytyväisiä”, Rotatorin Marko Heikkilä kuvaa nykyistä tilannetta.

Toinen esimerkki tehokkaasta O365-palveluiden käytöstä löytyy asentajan arjesta: ”Kun asentaja on saanut vaikka takuutyön valmiiksi, hän voi lähettää takuutyöilmoituksen kuvineen puhelimestaan suoraan SharePointiin. Asentajamme ovat kovasti tykänneet tästä uudesta tavasta hoitaa asioita, koska puhelinsoitot, sähköpostit ja muut ylimääräiset vaiheet ovat karsiutuneet muutoksen myötä”, kertoo Marko Heikkilä.
 

Marko Heikkilä - Rotator Oy

Marko Heikkilä - Rotator Oy

Yrityksen sisäinen viestintä on myös parantunut, kun onnistumiset innostavat kokeilemaan uusia tapoja ja tekniikkaa. Marko Heikkilä toteaakin, että ”työkaverin mallista on usein helpompi ottaa ideoita ja soveltaa omaan tekemiseen kuin keksiä pyörää uudelleen”.

O365-käyttöönotto etenee asiakkaan aikataululla

Rotatorin O365-palveluiden käyttöönotto on alkanut mukavasti ja etenee ilman hoppua. Bitmore tukee ylläpitoa ja edistymistä jatkuvilla hallinta- ja tukipalveluillaan.

”Sharepoint on parantanut tiedon saatavuutta ja perustyö kannattaakin tehdä hyvin, etenkin dokumentoinnin suunnittelussa. Jatkamme nykyisen verkkolevysisällön uudelleenorganisointia Sharepointin tiimikohtaisille sivustoille, jonka myötä mobiilikäytön osuus tulee kasvamaan merkittävästi. Nykyiset käyttäjät ovat ottaneet mobiilisovelluksen ilolla vastaan ja suunnitteilla on myös mobiililaitteiden tietoturvan parantaminen ja keskitetty hallinta, jonka myös toteutamme Bitmoren kanssa”, Marko Heikkilä kertoo Rotatorin jatkosuunnitelmista.

”Rotatorin näkökulmasta O365-käyttöönotossa ensimmäinen ja kriittisin askel oli
sähköpostilaatikoiden siirto O365:n alle. Bitmore valmisteli siirron hyvin ja toteutti sen ensin pilottina muutamalla laatikolla, jotta varmistuttiin O365:n ja vanhan palvelimen välisen synkronoinnin toimivuus. Tämän jälkeen laatikot siirrettiin sopivan kokoisissa erissä O365:een”, Marko Heikkilä summaa projektia ja jatkaa: ”Kaiken kaikkiaan olemme olleet tyytyväisiä Bitmoren tapaan toimia ja tulemme jatkossakin luottamaan heidän IT-osaamiseensa”.

 

Bitmore vastaa Rotatorin Office 365 -käyttöönotosta. Palvelu sisältää:

  • Suunnittelun, migraation ja käyttöönoton

  • Sähköpostien migraatio paikallisesta Exchange-sähköpostipalvelusta Office 365 -pilveen

  • Jatkuvat hallinta- ja tukipalvelut O365-ratkaisulle
     

Bitmore huolehtii myös Rotatorin IT-infran hyvinvoinnista

Rotator on ulkoistanut myös IT-palvelut kokonaisvaltaisesti Bitmorelle. ​
 

◄ Takaisin
bottom of page