top of page
  • Writer's pictureBitmore

Tehokkuutta ja työhyvinvointia Power Apps -sovelluksista


Microsoft Power Apps

Pilvipohjainen Microsoft Power Apps mahdollistaa low-code/no-code-sovelluskehityksen yritysten tarpeisiin. Power Apps -sovellukset voivat tuoda ratkaisuja niin prosessien tehostamiseen, työhyvinvoinnin lisäämiseen, kuin analytiikan tuottamiseen. Power Apps ei edellytä yrityksiltä vaativia teknisiä kyvykkyyksiä tai koodaustaitoa. Näin ollen se tarjoaa matalan kynnyksen vaihtoehdon sovelluskehityksen maailmaan ja digitaalisuuteen.

Power Appsilla ensimmäinen askel digitaalisuuteen

Power Apps on Microsoft Power Platform -tuoteperheeseen kuuluva työkalu, jonka avulla yritykset ja organisaatiot pystyvät luomaan yksinkertaisia sovelluksia ja alustoja ketterästi ja kustannustehokkaasti. Power Apps -sovellukset mahdollistavat erilaisten työnkulkujen ja prosessien digitalisoinnin ja automatisoinnin ja tuovat tehokkuutta organisaatioiden toimintaan. Power Apps -sovelluskehityksen etuna on helppous, sillä se ei käytännössä edellytä lainkaan koodaustaitoa. Microsoft-maailmassa Power Apps -toteutukset onnistuvat usein olemassa olevilla työkaluilla ja lisensseillä, ja yritykset voivat lähteä liikkeelle ilman ylimääräisiä investointeja.


”Näen, että Power Apps voi olla monelle yritykselle se ensimmäinen askel digitalisoida prosesseja”, toteaa Bitmoren Solutions Consultant Marko Keinänen.

Power Apps on myös oiva tapa osallistaa yritysten työtekijöitä rakentamaan sovelluksia ja alustoja sellaisten prosessien ympärille, joissa he tunnistavat tehostamisen varaa ja mahdollisuuden helpottaa omaa päivittäistä työtä. Kun koodaustaitoa ei tarvita, käytännössä kuka tahansa voi kehittää uuden innovaation tietyn pulmatilanteen ratkaisemiseen. Power Apps -kehitystä on myös mahdollista viedä pidemmälle ja toteuttaa monimutkaisempiakin ratkaisuja. Tässä luotettavan IT-kumppanin apu on usein tarpeen.
Power Apps tarjoaa tehokkuutta, työhyvinvointia ja parempaa analytiikkaa

Marko Keinänen on ollut mukana toteuttamamassa Power Apps -projekteja Bitmoren asiakkaille ja näkee, että tyypillisesti projektit lähtevät liikkeelle siitä, että yrityksissä ja liiketoiminnoissa tunnistetaan jokin hitaaksi tai raskaaksi todettu prosessi tai työnkulku, joka vaatii manuaalista työtä tai perinteistä paperien pyöritystä. Kun tehostamista kaipaava prosessi tunnistetaan, Bitmoren toimesta on ehdotettu ratkaisuksi Power Apps -sovellusta, jonka avulla työvaiheen ympärille voidaan rakentaa digitalisoidut ja automatisoidut prosessit. Sovelluksia on mahdollista rakentaa hyvinkin monenlaisiin käyttötarkoituksiin, mutta esimerkkeinä toteutuksista ovat tiedonkeruuseen, tilauskäsittelyyn, projektinhallintaan tai ajanvaraukseen liittyvät ratkaisut. Käytännössä kuitenkin vain mielikuvitus on rajana.

Keinäsen mukaan Power Apps -toteutusten suurimmat hyödyt liittyvät yleensä tehokkuuden parantamiseen, mutta sen lisäksi niiden avulla voidaan pienentää datan käsittelyyn liittyvien virheiden mahdollisuutta. Sovellukseen tallennettu sähköinen data liikkuu saumattomasti järjestelmästä toiseen ja sen oikeellisuus ja historiadata on helppoa tarkistaa. Perinteiseen softakehitykseen verrattuna Power Apps -kehityksen ilmeinen etu on ketteryydessä, kun tehoton prosessi voidaan ratkaista pala palalta, esimerkiksi digitalisoimalla yksittäinen työvaihe. Tarkoituksena on sovelluskehityksen ensimmäisessä vaiheessa saada aikaan ns. pienin toimiva tuote (Minimum Viable Product, MVP), jonka avulla kerätään käyttökokemuksia ja dataa työntekijöiltä.

Marko Keinänen
Bitmoren ratkaisukonsultti Marko Keinänen


”Näen, että Power Apps -sovellusten hyöty tulee asteittaisesta kehityksestä, jossa ensin ratkaistaan työvaihe, missä on aikaisemmin toimittu vaikkapa paperilomakkeiden avulla, tai jokin kömpelö manuaalinen prosessi, josta voidaan ratkaista se ensimmäinen vaihe. Näin ollen PowerApps on kevyt askel digitalisaatioon”, Keinänen kertoo.

Keinänen näkee Power Apps -sovelluksissa myös työhyvinvointinäkökulman, sillä niiden avulla voidaan helpottaa työntekijöiden arkea. Tämä voi näkyä esimerkiksi niin, että turha paperilappujen pyörittäminen jää pois, eikä tieto jää työntekijän muistin varaan, kun se voidaan tallentaa sovellukseen suoraan tietyn työvaiheen aikana.

Lisäksi Power Apps -sovellukset voidaan nähdä analytiikkatyökaluina. Sovellukseen tallennetusta datasta voidaan jatkojalostaa analytiikkaa, jolloin data muuttuu arvokkaaksi informaatioksi.

Power Apps case-esimerkki: Uuden työntekijän onboarding

Mikä sitten voisi olla konkreettinen esimerkki Power Apps -sovelluksen hyödyntämisestä? Yhtenä käyttötapauksena Keinänen nostaa esiin uuden työntekijän onboarding-vaiheen ja siihen liittyvän perehdytyksen, sekä tunnus- ja laitetilaukset. Bitmorella käytetään Power Apps -työkalulla rakennettua sovellusta onboarding-prosessia helpottamaan.

  1. Perehdytys: Onboarding-prosessia helpottavaan sovellukseen voidaan luoda sähköiset perehdytyslistaukset, mistä kalenterivaraukset lähtevät suoraan perehdyttäjille ja mistä työnantaja pääsee seuraamaan perehdyttämisprosessin etenemistä ja kaikkien vaiheiden toteutumista.

  2. Tunnukset ja käyttöoikeudet: Sovellukseen on mahdollista luoda sähköiset lomakkeet, mihin HR tai rekrytoiva esihenkilö syöttää kaikki työntekijän tiedot, jotka voidaan vahvistaa ja viedä eteenpäin oikeassa formaatissa. Sovelluksesta voidaan myös tarkistaa, että työntekijä on saanut tarvitsemansa tunnukset ja oikeudet järjestelmiin.

  3. Laitetilaukset: Sovellukseen voidaan määritellä rooliin perustuen, millaiset työlaitteet uusi työntekijä tarvitsee ja lähettää laitetilaukset automaattisesti eteenpäin. Automatisoidun hyväksyntäprosessin avulla voidaan varmistaa, että tilaukset on hyväksytty yrityksen politiikan mukaisesti.

Microsoft-maailmassa Power Apps -sovellusten rakentaminen käy helposti

PowerApps -työkalun vahvuus on myös siinä, että se istuu saumattomasti Microsoft-ympäristöön. Power Apps -kehitykseen tarvittavat lisenssit ja käyttöoikeudet kuuluvat suoraan Microsoftin 365:een, joka useimmilla suomalaisilla organisaatioilla on käytössä. Kun tarvittavat työvälineet ovat olemassa, sovelluskehitys voidaan aloittaa ilman ylimääräisiä investointeja.

Microsoft-tuotteiden väliset synergiat myös mahdollistavat käytettävyyden ja tiedonvaihdon järjestelmien välillä. Näin ollen Power Apps voi auttaa saamaan enemmän irti jo tehdyistä investoinneista.


”Microsoftin strategiaan kuuluu rakentaa tuotteitaan niin, että ne tukevat toisiaan. Synergia voi näkyä esimerkiksi siinä, että Power Apps-sovelluksesta on mahdollista tuoda dataa Sharepoint-listoihin, jotka voivat olla näkyvillä intrassa tai vastaavassa ympäristössä. Eli tämän tyyppistä tiedon jakamista on helppoa tehdä järjestelmästä toiseen”, Keinänen sanoo.

Microsoft tukee ajattelua, missä organisaatioiden työntekijöitä kannustetaan kehittämään ratkaisuja oman työnsä helpottamiseksi. Power Apps tarjoaakin mahdollisuuden hypätä sovelluskehityksen maailmaan vähäisillä ohjelmointitaidoilla tai jopa kokonaan ilman ohjelmointikokemusta. Low-code/no-code-ympäristössä sovellusten rakentaminen onnistuu valmiita graafisia elementtejä sovittamalla ja sovellukset on helppo tuunata halutun visuaalisen ilmeen mukaisiksi, ja niin selaimeen kuin mobiiliin sopiviksi.

Kumppanin avulla enemmän irti Power Appsistä

Microsoft-kumppanina Power Apps on luonteva osa Bitmoren tuotetarjoomaa ja Keinäsen mukaan lähtökohta Power Apps -sovellusten hyödyntämiseen on sama kuin muissakin Bitmoren tarjoamissa IT-palveluissa: Bitmore auttaa edistämään asiakkaan liiketoimintaa ja tarjoaa ratkaisuja, jotka tehostavat organisaation prosesseja. Strategisena kumppanina Bitmore tuntee sekä asiakkaan liiketoiminnan että IT-ympäristön ja auttaa tunnistamaan käyttökohteita, joihin IT-palvelut, Power Apps mukaan lukien, voisivat tuoda ratkaisuja.


”Tunnemme hyvin asiakkaiden toimintaa IT-infraan liittyvien palveluiden osalta. Ne on tehty tukemaan liiketoimintaa ja tässä mielessä PowerApps on luonnollinen harppaus liiketoiminnan avuksi. Kumppanuuteen liittyy se, että pyritään löytämään asiakkaille järkevimmät ratkaisut, ihan sinne liiketoimintaa tukeviin prosesseihin ja sovelluksiin asti”, Keinänen summaa.

Vaikka Power Apps -sovellusten rakentaminen on pääsääntöisesti helppoa ja yksinkertaista, Keinäsen mukaan IT-kumppani toimii usein hyödyllisenä sparrausapuna ja tukena työntekijöille, jotka innostuvat kevyen sovelluskehityksen maailmasta. Lisäksi IT-kumppani auttaa varmistamaan jatkuvuuden ja huolehtii tarvittaessa Power Apps -sovellusten ylläpidosta, jos organisaation sisältä ei löydy siihen tarvittavia resursseja. Kumppani auttaa ideoimaan, minkälaisiin käyttötapauksiin Power Apps -sovellukset voisivat tarjota apua. Keinäsen mukaan Power Apps on jo tuttu käsite useissa organisaatioissa, mutta konkreettinen ymmärrys siitä, miten sovellukset voisivat helpottaa yrityksen arkea, on vielä vähäistä.


Maksuttomalla Power Apps -työpajalla vauhtiin

Bitmoren tarjoama maksuton Power Apps -työpaja on erinomainen mahdollisuus saada ideoita liiketoimintaa hyödyttävien sovellusten toteuttamiseen. Yritykselläsi ei tarvitse olla valmista ajatusta siitä, minkälaiseen prosessiin tai työnkulkuun Power Apps -sovellus voisi tuoda helpotusta, vaan voit tulla pallottelemaan ideoita yhdessä kokeneiden asiantuntijoidemme kanssa.264 katselukertaa

Aiheeseen liittyvät päivitykset

Katso kaikki

Comments


◄ Takaisin
bottom of page