top of page
 • Writer's pictureBitmore

Pilvipohjaisella laitehallinnalla kohti modernia, tehokasta ja turvallista työntekoa

Organisaatioiden työntekijöillä on käytössä laaja kirjo erilaisia laitteita, joita modernissa työelämässä käytetään niin toimistolla, kotona, kuin kahviloissa ja ulkomailla. Näin ollen työnantaja tarvitsee asianmukaiset keinot laitekannan hallintaan ja sujuvan, paikkariippumattoman käytön mahdollistamiseen. Pilvipohjaisten laitehallintapalveluiden avulla kaikenkokoiset yritykset pystyvät ottamaan laitekantansa haltuun ilman ylimääräisiä laiteinvestointeja.


Bitmoren moderni päätelaitehallinta

Laitehallintaa koko elinkaaren ajalta


Pilvipohjainen laitehallinta vastaa modernin työelämän tarpeisiin ja tuo organisaatioille useita hyötyjä aina kustannussäästöistä tehokkuuteen ja tietoturvaan. Laitehallinta kattaa koko laitteen elinkaaren, jolloin hankinta tapahtuu keskitettyä kanavaa pitkin ja käyttöönoton yhteydessä asianmukaiset esiasennusprosessit ja automatisoinnit tehdään valmiiksi käyttäjää palvellen.


Käytönaikaiseen laitehallintaan kuuluu muun muassa tarvittavista ohjelmistoasennuksista- ja päivityksistä huolehtiminen, laitteiden valvonta ja suojaus, sekä mahdolliset etätukityöt. Työntekijälle pilvisovellukset mahdollistavat modernin työnteon tavat, kuten etä- ja hybridityön, kun hänellä on pääsy kaikkiin tarvittaviin alustoihin ja työkaluihin paikasta riippumatta ja turvallisesti.


Kun laitteen elinkaari tulee päätökseensä, se poistetaan tietoturvallisesti käytöstä ja uusi laite hankitaan tilalle samaa hallittua kanavaa pitkin. ”Moderni pilvipohjainen laitehallinta ei edellytä yrityksiltä laite- tai palvelininvestointeja. Kun Microsoftin lisenssitasot ovat kunnossa, yritys voi ottaa kaikki palvelut käyttöön, mitä laitehallinnan toteuttamiseksi vaaditaan”, kertoo Bitmoren teknologiajohtaja Vesa Takkinen.


Yrityksen koko laaja päätelaitekirjo voidaan rekisteröidään palveluun. Tämä koskee niin Windows- ja MacOS-laitteita kuin myös Apple ja Android-mobiililaitteita. Samalla saadaan kokonaisukuva esimerkiksi siitä mitä puhelinmalleja organisaatiossa on käytössä ja varmistetaan laitteiden tietoturva.


Kustannussäästöjä, tehokkuutta ja tietoturvaa


Asiantuntevasti toteutettu laitehallinta maksaa usein itsensä takaisin korkojen kera. Kun organisaatio on kartalla kaikista hankituista ja käytössä olevista laitteista, laiteinvestointien määrä voidaan optimoida ja varmistaa, että laitteet sopivat juuri kyseisen organisaation tarpeeseen, ja että ne sisältävät oikeat ohjelmistot ja asetukset käyttäjäryhmäperusteisesti. Lisäksi yritys pystyy seuraamaan työasemien toimivuutta, kuten mahdollista hitautta tai laite- ja ohjelmisto-ongelmia, sekä raportoimaan liittyvätkö haasteet vaikkapa tiettyihin ohjelmistoihin tai tietyn merkkisiin laitteisiin.Bitmoren IT-asiantuntija Mikko Riissanen
Mikko Riissanen

”Selkeän prosessin ylläpitäminen auttaa pitämään kirjoilla mitä laitteita ylipäätään on olemassa. Monilta yrityksiltä puuttuu inventaario omasta laitekannastaan. Se voi olla suuri kuluerä, jos laitteita on esimerkiksi hankittu jokaiselle käyttäjälle useita kappaleita ja eri sijainteihin. Tämä on tarpeetonta kunnollisella hallintamallilla. Siinä on säästöjen paikka, kun yhdellä laitteella voidaan saavuttaa enemmän”, sanoo Bitmoren IT-asiantuntija Mikko Riissanen.Laitehallinta minimoi myös laitteiden käyttöönottoihin ja vaihtamisiin liittyvän ylimääräisen työn. Microsoft Autopilotin avulla laitteeseen tuodaan kaikki tarvittavat ohjelmistot ja asetukset, mitä käyttäjä työssään tarvitsee, ja esimerkiksi vanhan työaseman työpöytä ja tiedostot siirtyvät automaattisesti uuteen työasemaan. Tämä säästää aikaa ja tehostaa organisaation toimintaa. Uusien laitteiden käyttöönotto voidaan myös tehdä usealle käyttäjälle samaan aikaan, eikä se useinkaan ole aikaa vievä prosessi.
Näin yrityksenne hyötyy laitehallinnasta


Moderni laitehallinta tuo lukuisia hyötyjä yrityksille, joita ovat muun muuassa:


Tehokkuus ja kustannussäästöt

 • Automatisoitu työasemien käyttöönotto sekä keskitetty hallinta säästää IT:n aikaa sekä resursseja ja sitä kautta myös rahaa

 • Auttaa tunnistamaan ongelmatilanteet, kuten työasemien hitauden ja viat, joihin voidaan puuttua nopeasti

 • Muutokset työasemille onnistuvat keskitetysti murto-osassa manuaalityön vievästä ajasta

 • Ehkäisee turhia laiteinvestointeja

 • Nykyisistä on-premise-hallintasovelluksista ja palvelimista voidaan luopua

Sujuva työskentely

 • Mahdollistaa joustavan ja tietoturvallisen työnteon aikaan ja paikkaan katsomatta

 • Tekee työnteosta tehokkaampaa, kun tarvittavat sovellukset ovat aina käytössä ja siirrettävissä helposti laitteesta toiselle

 • Vähentää työtekoa haittaavien ongelmien syntymistä

Tietoturva

 • Suojaa laitteet ja tiedot myös toimiston ulkopuolella

 • Estää tietojen leviämisen esimerkiksi laitteen kadotessa tai sen elinkaaren päättyessä

 • Laitteet, joilla käytetään tai säilötään yrityksen dataa ovat tiedossa ja keskitetyssä hallinnassa

Modernin työelämän tarpeet


Covid19-pandemian jälkimainingeissa etätyöskentely ja joustavat työnteon tavat ovat tulleet jäädäkseen. Yhä useampi työntekijä odottaa työnantajaltaan, että töitä voi tehdä aikaan ja paikkaan katsomatta, vaikka toiselta puolelta maapalloa. Microsoftin pilvisovellukset mahdollistavat, että työskentely onnistuu saumattomasti ja turvallisesti myös toimiston ulkopuolisissa tiloissa, kun käyttäjällä on pääsy kaikkiin tarvittaviin tiedostoihin, sovelluksiin ja viestintäalustoihin.


Uuden laitteen voi myös hankkia itsenäisesti esimerkiksi rikkoontuneen tilalle vaikka ulkomailla työskennellessä. Liittämällä uuden laitteen keskitettyyn hallintaan Microsoft Autopilot tuo siihen tarvittavat sovellus- ja tietoturva-asetukset valmiiksi. Prosessi on kuitenkin sujuvin, kun laitteet hankitaan saman toimittajan kautta, joka on toteuttanut elinkaarenhallintajärjestelmät ja ylläpitää niitä.


”Microsoft vie Windows-tuotettaan Modern Workplace -malliin, missä laitteella päästään sijainnista riippumatta mihin ikinä tarvitsee. Näin ollen käyttäjä pystyy tekemään kahvilasta työt ihan samalla tavalla kuin siellä toimistollakin. Etätyöskentelyn yleistyttyä tämä tarve on kasvanut huomattavasti”, Riissanen kertoo.


Etätyö korostaa laitteiden tietoturvallisen käytön vaatimusta. Kun laite tulee hallittua kanavaa pitkin, on se rekisteröity valmiiksi hallintaan ja sen käyttöä voidaan valvoa. Jos laite esimerkiksi katoaa, se voidaan pyyhkiä tyhjäksi ja estää näin luottamuksellisten tietojen leviäminen. Koko elinkaaren kattavaan laitehallintaan kuuluu myös poistuvan laitteen tietoturvallinen tyhjennys, käytöstä poistaminen ja asianmukainen kierrättäminen.


Modernia laitehallintaa asiantuntijuudella ja henkilökohtaisella palvelulla


Bitmorella on vankka kokemus pilvipohjaisten laitehallintaprojektien toteutuksesta, johon löytyy niin valmiita avaimet käteen -malleja kuin erilaisia asiakkaan tarpeeseen räätälöityjä ratkaisuja.


Mikko Riissasen mukaan laitehallinta kannattaa ottaa haltuun niin PK-yrityksissä kuin suurissa organisaatioissa, eikä kustannuksiakaan tarvitse turhaan pelätä.


”Nykyään laitehallinta on tehty helpoksi Microsoftin tuotteilla. Esimerkiksi jos yritys tarvitsee perussovellukset, asennuksen ja automatisoinnin, eivät kustannukset ole mitenkään valtavat. Lisenssitasot vain kuntoon niin Microsoft-maailmassa asiat sujuvat helposti.”


Riissanen mukaan Bitmoreen kannattaa olla yhteydessä matalallakin kynnyksellä, jos aihe on ajankohtainen tai laitehallintaan liittyvät kysymykset mietityttävät. Bitmorella luotetaan kaikessa tekemisessä henkilökohtaiseen palveluun, jossa asiakkaan tarpeet käydään läpi yksilöllisesti. Tarvekartoituksen yhteydessä selvitetään muun muassa yrityksen nykyinen laitekanta, onko sitä hallittu aikaisemmin, mitä sovelluksia yrityksellä on käytössä, ja mitä välttämättömiä sovelluksia työpöydältä tulee löytyä. Kartoituksen pohjalta etsitään sopivin malli ja Bitmore toimii luotettavana kumppanina koko prosessin ajan.


”Me tarjoamme erinomaista asiantuntijuutta prosessin ympärille”
212 katselukertaa

Aiheeseen liittyvät päivitykset

Katso kaikki

Komentarze


◄ Takaisin
bottom of page