top of page

Kustannussäästöjä ja tehokkuutta modernien ja tietoturvallisten IT-palveluiden avulla

Tässä blogissa käyn läpi, miksi organisaatioiden tulisi nähdä IT-infran modernisointi myös kustannussäästöjen näkökulmasta.


Moderni IT-ympäristö tuo kustannussäästöjä
Kuvassa vasemmalta oikealle: Jani Meuronen (CCO), Jyri Suvela (CEO) ja Vesa Takkinen (CTO)

Moderniin, pilvipohjaiseen IT-ympäristöön liittyy monia etuja, joista olemme kertoneet muun muassa aikaisemmassa blogissamme. Lyhykäisyydessään modernin ympäristön pääominaisuuksia ovat automatisoidut ratkaisut (esim. infraa koodilla), pilveen viedyt sovellukset, tiedostopalvelut, identiteetin- ja laitteiden hallinta, automatisoitu tietoturva zero-trust -mallilla, itsepalvelukäytänteet ja tekoälyn hyödyntäminen. Näiden elementtien varaan rakennettu ympäristö mahdollistaa tehokkaan, turvallisen ja paikkariippumattoman työn. Tässä blogissa haluan painottaa, että modernit pilvipohjaiset IT-palvelut tulisi ymmärtää entistä vahvemmin myös kustannustehokkuuden näkökulmasta.


Perinteinen IT-infra vs. modernit IT-palvelut


Perinteisessä IT-infrassa palvelut sijaitsevat tyypillisesti toimiston palomuurien suojassa tai perinteisessä konesalissa sekä toki osittain myös julkipilvessä (esim. Microsoft 365-ympäristö), jolloin palvelujen ja esimerkiksi palvelimien hallinnointiin sekä ylläpitoon pitää varata osaavaa henkilöstöä. Riippuen yrityksen koosta, palveluiden määrästä ja luonteesta, voi tarvittavan henkilöstön määrä olla suurikin. Modernit IT-palvelut pyrkivät käyttämään vahvasti automaatiota ja erilaisia pilvipalveluita sekä rajapintoja, jolloin ylläpidettävien laitteiden tai palvelimien määrää voidaan vähentää radikaalisti eikä yksittäiselle palvelulle tarvita välttämättä enää omaa erikoisosaajaa.


Moderni identiteetinhallinta tuo säästöjä, parempaa loppukäyttäjäkokemusta ja tietoturvaa


Moderni identiteetinhallinta ja yhden vahvasti suojatun identiteetin käyttö mahdollistaa paremman loppukäyttäjäkokemuksen ja tuo lisäksi tehokkuutta, kustannussäästöjen sekä lisää tietoturvaa. Esimerkiksi Microsoft Entra ID:n (ent. Azure AD) avulla loppukäyttäjä voi kirjautua laitteisiin ja palveluihin mistä päin maailmaa tahansa vain yhtä tunnusta käyttäen. Yksi tunnus saadaan vahvasti suojattua lukuisin eri keinoin toisin kuin yksittäiset sovelluskohtaiset tunnukset. Yhden identiteetin käyttö vähentää tarvetta IT-tukipuheluille, kun useat salasanat ja tunnukset korvataan yhdellä kirjautumistavalla.


Yhden identiteetin käyttö mahdollistaa myös tehokkaamman onboarding-prosessin uuden työntekijän aloittaessa. Työlaitteelle kirjautumalla kaikki loppukäyttäjän tarvitsemat sovellukset, asetukset ja tietoturvapalvelut ovat heti saatavilla pilvestä ja arvokasta työaikaa ei kulu erinäisten lupien ja tunnusten anomiseen. Myös työntekijän lähtiessä saadaan helposti ja nopeasti erilaiset pääsyt pois järjestelmistä. Tämä vaikuttaa myös suoraan kustannuksiin, koska pääkäyttäjien ei tarvitse manuaalisesti poistaa pääsyjä järjestelmistä, jolloin isommissa ympäristöissä säästyy merkittävästi työaikaa. Samalla tietoturva paranee, koska sovelluksiin ei jää roikkumaan pääsyoikeuksia poistuneille työntekijöille.

Ennaltaehkäise IT-ongelmat proaktiivisella laitehallinnalla


IT-infran modernisointiin liittyvistä kustannussäästöistä ei voida puhua mainitsematta proaktiivisen laitehallinnan ja loppukäyttäjäpalveluiden merkitystä. Tämä tarkoittaa sitä, että hallinnan lisäksi ympäristön terveystilaa valvotaan niin, että mahdolliset vikatilanteet tunnistetaan

ennakolta.


Bitmoren moderneihin laitehallintapalveluihin kuuluu muun muassa sovellus, joka kerää dataa IT-ympäristön tilasta, laitteiden vioista, akkukapasiteetista ja kovalevyn tilasta sekä sovellusten toiminnasta. Tämä mahdollistaa sen, että pääsemme tarttumaan ongelmiin jo ennen kuin loppukäyttäjät joutuvat käyttämään aikaa asioiden selvittämiseen IT-tuen tai kollegansa kanssa. Lisäksi pystymme proaktiivisesti tunnistamaan ja korjaamaan syntyviä laitevikoja, mikä lisää tehokkuutta, koska sillä poistetaan mahdollisen koneen hajoamiseen liittyvä työn keskeytyminen. Proaktiivinen laitehallinta on siis erinomainen kustannussäästöjen keino.

 

Jos yrityksen jokaiselta työtekijältä kuluu erinäisten IT-ongelmien kanssa painimiseen tunti kuukaudessa, on se 200 henkilön organisaatiossa jo 200 h/kk. Tämä on pois tuottavasta työstä ja maksaa yritykselle yhteensä noin 6800 €/kk (laskettu 5500€/kk palkalla). Tämän päälle tulevat mahdollisesti vielä yrityksen IT-kumppanin veloitukset tai sisäisen IT:n työaika.

Moderneilla tietoturvapalveluilla suojattu IT-ympäristö on kustannustehokas


Tietoturvauhkien yleistyessä ja verkkorikollisuuden kentän ammattimaistuessa lienee selvää, että organisaatioiden tulee pitää entistä parempaa huolta tietoturvan tilasta ja panostaa moderneihin tietoturvaratkaisuihin. Moderni tietoturvaympäristö on paitsi turvallinen, myös kustannustehokas.


Perinteisessä mallissa palvelut on rakennettu pistemäisillä ratkaisuilla ja tietoturva koostuu usein monista osatekijöistä, kuten palomuureista, päällekkäisistä tietoturvatuotteista, ja -käytänteistä. Tietoturvan ylläpito vaatii IT:ltä manuaalista työtä ja pahimmallaan myös loppukäyttäjiltä. Moderniin IT-ympäristöön siirryttäessä manuaalisen työn ja päällekkäisten ratkaisuiden tarve osittain poistuu, mikä säästää rahaa, aikaa ja vaivaa. Samalla saadaan parempi kokonaiskuva yrityksen tietoturvan tilasta ja mahdollisiin poikkeamiin pystytään reagoimaan nopeasti.

 

Pilvipohjaisessa mallissa tietoturva on mahdollista rakentaa vahvalla automaatiolla ja toimii taustalla. Moderni tietoturva koostuu eri kerroksista, joilla suojataan useampaa osatekijää: dataa, identiteettiä, laitteita, infraa, verkkoa ja sovelluksia. Tämä tapahtuu periaatteella, että oletuksena mihinkään ei luoteta ja pääsyt perustuvat politiikkoihin, jossa määritellään mikä käyttäjä, mistä ja millä laitteilla voi päästä kiinni mihinkin palveluun tai sovellukseen.


Moderni tietoturva toimii siis ns. Zero-Trust mallilla, missä oletusarvoisesti ei pidä luottaa yhteenkään laitteeseen, käyttäjään tai muuhun yksittäiseen toimijaan. Jokainen käyttäjä, laite ja laitteen tila tarkistetaan luotettavasti ennen kuin yhteys palveluihin sallitaan. Myös yhteyksien turvallisuus voidaan tarkistaa.

Moderni IT-kumppani ymmärtää asiakkaan liiketoimintaa

 

Uskomme, että parhaat tulokset syntyvät liiketoimintaymmärryksen ja modernin teknologian yhdistämisestä. IT-kumppanin tehtävänä on tuoda asiakkaan saataville parhaat teknologiat ja nivoa ne asiakkaan liiketoimintatarpeeseen. Näin voidaan lähteä rakentamaan modernia ympäristöä, mikä on kustannustehokas ja ennen kaikkea liiketoimintalähtöinen. Bitmorella on tähän tarpeeseen käytössä IT-infran modernisointipolku, joka koostuu viidestä vaiheesta.


  1. Nykytilan analyysi: Kartoitetaan IT-ympäristön nykytila sekä liiketoiminnan, tietoturvan ja toimialan vaatimukset

  2. Ratkaisuesitys: Määritetään tavoitetila ja -arkkitehtuuri ja tehdään alustava transformaatiosuunnitelma.

  3. Nykytilan haltuunotto: Nykytilan stabilointi ja haltuunottosuunnitelma, projektointi ja ylläpitoon siirtyminen.

  4. Jatkuvat IT-palvelut: Bitmore vastaa IT-ympäristön jatkuvasta ylläpidosta ja tarjoaa tukipalvelut loppukäyttäjille. Yritykseltänne vapautuu aikaa organisaation keskeisiin toimintoihin. Jatkuva kehitys aloitetaan.

  5. Hallittu transformaatio ja jatkuva kehitys: Kattaa identiteetin-, pääsyn- ja laitehallinnan sekä Microsoft 365-ympäristön, palvelimet, kapasiteetin, sovellukset ja sisäverkon


Prosessiin kuuluu myös jatkuva kehitys ja oppiminen muun muassa koulutusten ja työpajojen kautta.


Moderni IT-ympäristö maksaa itsensä nopeasti takaisin


Valitettavasti monessa organisaatioissa tehdään useita IT-asioita yhä samalla kaavalla, koska niin on tehty aina ennenkin. IT-infran modernisointia ei tulisi kuitenkaan turhaan pelätä, sillä moderni ympäristö on paitsi kustannustehokkaampi rakentaa, se maksaa itsensä takaisin hyvinkin nopeasti. Pilveen ja yhteen identiteettiin siirryttäessä tarve erinäisille lisensseille, kolmannen osapuolen tuotteille sekä verkko- ja palvelin-infran ylläpidolle poistuu, mikä säästää jo valtavasti kustannuksia. Lisäksi hallittu modernisointiprosessi voidaan palastella niin, että se tapahtuu askel kerrallaan ja asioita pääsee testaamaan ennen varsinaista käyttöönottoa.


Osaava kumppani toimii asiakkaan apuna ja tuo tukea myös prosessiin liittyvään kulttuuriseen muutokseen. Bitmoren pitkän linjan asiantuntijat tuntevat niin perinteisen, kuin uudenaikaisen ympäristön ja tietävät mitä modernisointipolku vaatii. Hyvä kumppani osaa myös tuoda oikeat vaihtoehdot asiakkaan pöydälle.


Tekoälyssä on modernin IT-ympäristön ja liiketoiminnan tulevaisuus


Lopuksi vielä pari sanaa tekoälystä, joka kehittyy ja kasvaa jatkuvasti ja tuo ilmiselvästi myös uusia kustannustehokkuuden mahdollisuuksia organisaatioille. Haluan kuitenkin alleviivata, että tekoälyratkaisut kannattaa ottaa käyttöön hallitusti ja niin, että ratkaisujen pohjalla toimivat omat datalähteet ja -lainalaisuudet. Näin vältetään esimerkiksi julkisiin datalähteisiin liittyvät tietoturvahaasteet. Lisäksi, kun AI toimii todellisen, oman yritysdatan pohjalta, on mahdollista tehdä huikeita asioita ja tehostaa omaa liiketoimintaa ja prosesseja. Tekoälyn mahdollisuuksista kerromme lisää tulevassa blogissamme. Pysy siis kuulolla!

Aiheeseen liittyvät päivitykset

Katso kaikki

Comentarios


◄ Takaisin
bottom of page