top of page
Taxipoint - asiakastarina

  Asiakastarina  

Taxi Point ja Bitmore tähtäävät pitkään yhteistyöhön

Taksiliikenteen ohjauspalveluita ja teknisiä infrastruktuureja tarjoava suomalainen Taxi Point valitsi IT-kumppanikseen Bitmoren. Toimiva IT-ympäristö on Taxi Pointin liiketoiminnan ytimessä, joten edellytyksenä oli löytää luotettava ja pitkäaikainen IT-kumppani, joka kykenee tuottamaan yrityksen tarvitsemat vaativammatkin erityisratkaisut.

Taxi Point vakuuttui Bitmoren palvelumallista

Taxi Pointin ja Bitmoren yhteistyö alkoi, kun Taxi Point lähti hakemaan uutta IT-kumppania, joka pystyisi vastaamaan yrityksen kokonaisvaltaiseen palvelutarpeeseen, johon kuuluu osana muun muassa 24/7-tuki sekä erilaiset liiketoimintakriittiset IT-ratkaisut.

 

Bitmore oli entuudestaan tuttu toimija Taxi Pointin ICT-päällikkö Jussi Taskiselle ja yhteisten keskustelujen myötä selvisi pian, että Bitmore olisi profiililtaan juuri sopiva kumppani, joka pystyisi tuottamaan Taxi Pointin tarvitsemat palvelut.

"Meillä on aika paljon vaativiakin erityistarpeita ja pohdimme sopivaa tekijää, jolla olisi osaamista vastata niistä. Sain suosituksia Bitmoresta usealta eri taholta, että uskalsin lähteä olemaan yhteydessä. Aika pian pääsimmekin yhteisymmärrykseen meidän tarpeistamme ja lopulta sopimukseen yhteistyön aloittamisesta", Taskinen kertoo.

Bitmore vastaa tällä hetkellä Taxi Pointin kokonaisvaltaisesta IT-infran hallinnasta ja valvonnasta (24/7), aina kapasiteetti- ja pilvipalveluihin sekä Microsoft 365 -ympäristön varmistuksiin ja lisensointeihin. Jussi Taskisen mukaan siirtymä uuteen kumppanuuteen sujui hallitusti ja hän on tyytyväinen siitä, miten yhteinen taival on lähtenyt liikkeelle.

Olen todella iloinen, että valitsimme yhteistyökumppaniksi Bitmoren. Koen, että olemme löytäneet kumppanin, jonka kanssa yhteistyö jatkuu vielä pitkään.

-Jussi Taskinen

Hallittu ja moderni IT-ympäristö tuo toimintavarmuuden

Hallittu IT-ympäristö ja sen tuoma toimintavarmuus oli Taskiselle yksi yhteistyön tavoitteista. Hänelle oli alusta asti tärkeää, että uusi kumppani kykenisi ottamaan haltuun myös hänen vastuualueitaan ja vastaamaan IT-infran ylläpidosta ongelmatilanteissa.

"Ohjausjärjestelmä vastaa 90 % yrityksemme toiminnasta. Jos se halvaantuu, kumppanimme täytyy tietää miten toimia. Tämä oli minulle se tärkein asia. Yrityksemme toimintavarmuus paranee huomattavasti, kun asiat eivät jää ainoastaan minun harteilleni", Taskinen summaa.

Lisäksi Taskinen toivoi, että kumppanilta löytyisi asiantuntijuutta ymmärtää Taxi Pointin toimintaa myös isossa kuvassa, IT:n ulkopuolellakin. Bitmoren kaupallisen johtajan Jani Meurosen mukaan asiakkaan liiketoiminnan ymmärtäminen kuuluu Bitmoren ydinarvoihin. Tavoitteena ei ole toimia ulkopuolisena palveluntuottajana, vaan saumattomana osana asiakkaan IT-tiimiä.

"Bitmore haluaa olla kumppani, joka oikeasti ymmärtää asiakkaan liiketoimintaa. Tämä on arvoissamme vahvasti mukana. IT ei ole eriävä osa bisnestä, vaan tässäkin tapauksessa Taxi Pointin toiminnan ytimessä", sanoo Meuronen.

Taxipoint - asiakastarina

Taxi Point vastaa mm. Helsinki-Vantaan lentoaseman ja Helsingin Sataman taksiliikenteen koordinoinnista ja teknisestä toteutuksesta. Ympärivuorokautinen liikenteenohjaus takaa saumattoman palvelukokemuksen kuluttajille ja taksinkuljettajille.

Avoin kommunikaatio yhteistyön lähtökohtana

Asiakkaan ympäristöjen ja toiminnan kokonaisvaltainen ymmärtäminen edellyttää avointa kommunikaatioita, ja toimiva viestintä on ollut tärkeä osa yhteistyötä sekä Taxi Pointille että Bitmorelle.

"Koen, että kysymyksiimme vastataan nopeasti ja asiat avataan tarpeeksi selkeästi. Lyhyen tutustumisen aikana Bitmore on sisäistänyt hyvin sen, mikä on meidän liiketoimintamallimme ja tapamme toimia, ja pystynyt vastaamaan meidän tarpeisiin henkilökohtaisella ja proaktiivisella palvelumallilla", Taskinen sanoo.

Jani Meurosen mukaan yhteistyö toimii, kun tietoa jaetaan aktiivisesti ja avoimesti, sekä asiakkaan kanssa, että myös Bitmorella sisäisesti eri yksiköiden välillä. Tässä auttaa se, että Bitmoren asiantuntijat ovat moniosaajia, jotka pystyvät ottamaan useita vastuualueita haltuun ja tieto ei siiloudu. Tärkeässä osassa ovat myös standardit toimintamallit sekä prosessit.

"Tiedon jakaminen pitää olla jatkuvaa ja molemminpuolista, tämä mahdollistaa jatkuvan kehityksen sekä näin myös ymmärryksemme asiakkaan tarpeista, ympäristöistä ja liiketoiminnasta kasvaa koko ajan", Meuronen sanoo.

"Meille on välittynyt kuva, että Bitmorella tieto kulkee hyvin organisaation sisällä", Taskinen jatkaa.

Proaktiivista palvelua ja jatkuvaa kehitystä

Olennainen osa toimivaa yhteistyötä on myös proaktiivisuus, joka kuuluu Bitmoren arvoihin. Bitmore pyrkii olemaan kumppani, joka näkee askeleen edelle, hahmottaa asiakkaalle toimivimmat ratkaisut ja tuo ne asiakkaan saataville.

Jussi Taskinen on iloinen siitä, miten Bitmore on lähtenyt edistämään erilaisia kehityshankkeita. IT-ympäristön jatkuva kehittäminen on Taxi Pointille äärimmäisen tärkeä asia, etenkin tietoturva on sellainen osa-alue minkä kehityksestä ei kannata tinkiä.

"Erilaiset kehityshankkeet ovat lähteneet liikkeelle todella hyvin ja niitä on viety Bitmoren toimesta aktiivisesti eteenpäin. Saamme näiden kautta mm. lisäturvaa ja hallittavuutta, mikä on loistava juttu. Ja tulevaisuudessa esimerkiksi Microsoft-tunnusten hallinta ja optimointi tulee näkymään meille myös säästönä", sanoo Taskinen.

Jani Meuronen on tyytyväinen Bitmoren ja Taxi Pointin kumppanuudesta ja odottaa innolla tulevaa: "Olen iloinen yhteistyöstä Taxi Pointin kanssa. Visioin, että tulevaisuudessa jaamme lisää hyviä käytäntöjä Taxi Pointille, joita olemme hyödyntäneet muissakin asiakkuuksissa. Meille ihanteellinen tilanne on aina se, että saamme kehitettyä IT-ympäristöä niin, että se palvelee parhaiten asiakkaan liiketoimintaa."

◄ Takaisin
bottom of page